page_banner

IATMEL MCU QHAWULA

Uthotho lweatmel mcu:

I-AT27C64 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
Yitshintshisiwe
I-AT27HC64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
YYZ325C
I-AT27HC64L [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27HC64L [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
Yitshintshwe
KWI027HC641R
Yitshintshwe
KWI027HC642R
Ifowuni
I-AT27C128 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27256
Ukunyuka
I-AT27BV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27BV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27BV256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
YONKE
I-AT27C256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C256 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
Yitshintshisiwe
I-AT27HC256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27HC256 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27HC256R
I-AT27HC256R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27HC256R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C256R
I-AT27C256R [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C256R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C256R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27C256R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
KWI027LV256A
I-AT27LV256A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
I-AT27LV256A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV256A [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27LV256R
I-AT27LV256R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT27LV256R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV256R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27LV256R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27C520 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
I-AT27C520 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27C520 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
I-AT27LV520 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
I-AT27LV520 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
KWI027BV512
I-AT27BV512 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27BV512 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27BV512 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
Yebhanki
I-AT27C512 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C512 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C512 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27C512 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
Ifoto: AT27C512R
I-AT27C512R [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C512R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C512R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
I-AT27C512R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI027LV512A
I-AT27LV512A [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV512A [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27LV512A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
KWI027LV512R
I-AT27LV512R [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV512R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27LV512R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT27LV512R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
Yixelem
I-AT27BV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27BV010 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27BV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27BV010 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YO3C010
I-AT27C010 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C010 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ukunyuka kwe-AT27C010L
I-AT27C010L [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C010L [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C010L [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yixelem
I-AT27LV010 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ukunyuka kwe-AT27LV010A
I-AT27LV010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27LV010A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI027BV020
I-AT27BV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27BV020 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27BV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27BV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YO3C020
I-AT27C020 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C020 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yixelem
I-AT27LV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV020 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27LV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27LV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Ukunyuka kwe-AT27LV020A
I-AT27LV020A [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV020A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27LV020A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI027BV040
I-AT27BV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27BV040 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27BV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27BV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Yitshintshisiwe
I-AT27C040 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C040 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27C040 [SOIC32] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
I-AT27C040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
KWI027LV040
I-AT27LV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV040 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
I-AT27LV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27LV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI027LV040A
I-AT27LV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27LV040A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Ifowuni
I-AT27C080 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27C080 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C080 [SOIC32] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
KWI027LV080
I-AT27LV080 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT27LV080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27LV080 [SOIC32] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
Yebhanki
I-AT27C513 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C513 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
I-AT27C513R
I-AT27C513R [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT27C513R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
Yitshintshwe
I-AT27C516 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT27C516 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
YO6W010
I-AT27BV1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27BV1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YOO2
I-AT27C1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27C1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YO6W010
I-AT27HC1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Yixelem
I-AT27LV1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27LV1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YO3C2048
I-AT27C2048 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27C2048 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT27BV400
I-AT27BV400 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27BV400 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT27BV400 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT27C400
I-AT27C400 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27C400 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT27C400 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
Yixele
I-AT27BV4096 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27BV4096 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YO3C4096
I-AT27C4096 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27C4096 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Yixele
I-AT27LV4096 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27LV4096 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT27BV800 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27BV800 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT27BV800 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT27C800
I-AT27C800 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT27C800 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT27C800 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
Yinto
I-AT27C8192 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT27C8192 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
Yinto
I-AT28C04 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28BV16
I-AT28BV16 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28BV16 [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28BV16 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT28C16
I-AT28C16 [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C16 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C16-T [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI028C16E
I-AT28C16E [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C16E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C17
I-AT28C17 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C17 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
KWI028C17E
I-AT28C17E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C17E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
KWI-28BV64
I-AT28BV64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28BV64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28BV64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT28BV64B
I-AT28BV64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28BV64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28BV64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Yinto
I-AT28C64 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI028C64B
I-AT28C64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI028C64E
I-AT28C64E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C64E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C64E [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Yinto
I-AT28C64X [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C64X [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C64X [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Yitshintshisiwe
I-AT28HC64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28HC64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28HC64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
YintoA28HC64B
I-AT28HC64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28HC64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28HC64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
YOO16
I-AT28LV64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28LV64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28LV64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI028LV64B
I-AT28LV64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28LV64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28LV64B [TSOP28] I-DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Iifayile
I-AT28PC64 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28PC64 [TSOP28] I-DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Ukunyuka
I-AT28BV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28BV256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28BV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Yinto
I-AT28C256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI028C256E
I-AT28C256E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C256E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C256E [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT28C256F
I-AT28C256F [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C256F [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28C256F [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Yitshintshisiwe
I-AT28HC256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28HC256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28HC256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
KWI028HC256E
I-AT28HC256E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28HC256E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28HC256E [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT28HC256F
I-AT28HC256F [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28HC256F [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28HC256F [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT28HC256N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
KWI028LV256
I-AT28LV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28LV256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT28LV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
YO3C010
I-AT28C010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
KWI028C010E
I-AT28C010E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28C010E [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yixele28
I-AT28LV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT28LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yitshintshisiwe
Yinto
Yitshintshisiwe
Yinto
Yitshintshwe
Yinto
I-AT29C256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29C256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
I-AT29C257 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
Yinto
I-AT29C512 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29C512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT29LV512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Iibhanki
I-AT49BV512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV512 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
KWI-F512F
I-AT49F512 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F512 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT29BV010A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29BV010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yinto
I-AT29C010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29C010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
YintoA2C010A
I-AT29C010A [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29C010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yixelev
I-AT29LV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT29LV010A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
EKHW01
I-AT49F001 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F001A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F001AN [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F001ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F001AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49F001N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IVEK3
I-AT49F001NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49F001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F001T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI049LV001
I-AT49LV001 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV001 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV001 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49LV001N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV001N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV001N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LV001NT
I-AT49LV001NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV001NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV001NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI049LV001T
I-AT49LV001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV001T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI04BV001
I-AT49BV001 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV001A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV001AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV001ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV001AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA:
I-AT49BV001N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV001NT
I-AT49BV001NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Iifayile
I-AT49BV001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV001T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YFK3101
I-AT49F010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
KWIH10HF010
I-AT49HF010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49HF010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49HBV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49HBV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49HLV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49HLV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT29BV020 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29BV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yinto
I-AT29C020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29C020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT29LV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
EKHW012
I-AT49F002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Ifayile
I-AT49F002A [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49F002AN [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWIYA01
I-AT49F002ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49F002AT [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA:
I-AT49F002N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F002NT
I-AT49F002NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ingxenye #: AT49F002NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49F002T [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49F002T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
YintoA4V002A
I-AT49V002A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49V002A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49V002A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49V002AN [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49V002AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49V002AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
UKUQHUBA
I-AT49V002ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49V002ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49V002ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49V002AT [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49V002AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49V002AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Yovulo
I-AT49BV002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49BV002A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49BV002AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49BV002ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA:
I-AT49BV002AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA:
I-AT49BV002N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV002NT
I-AT49BV002NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
Iifayile
I-AT49BV002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV002T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI049LV002
I-AT49LV002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV002 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV002 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA:
I-AT49LV002N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV002N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV002N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LV002NT
I-AT49LV002NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV002NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV002NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
IINKCUKACHA
I-AT49LV002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV002T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LH002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LH002 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
YFK310A
I-AT49F020 [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LL020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LL020 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT29BV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29BV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Yitshintshwe
I-AT29C040 [TSOP40] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
YintoA2C040A
I-AT29C040A [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29C040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT29LV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT29LV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
YF191W
I-AT49F040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
KWI04F040A
I-AT49F040A [PLCC32] iDIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV040A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV040B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV040B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV040B [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
KWI049F040T
I-AT49F040T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49F040T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49BV040T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49BV040T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LV040T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LV040T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
I-AT49LW040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LW040 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49LL040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LL040 [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49LH004 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LH004 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49LH00B4 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LH00B4 [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49BV008A [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49BV008AT [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49F008A [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49F008AT [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49F080 [SOIC44] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
I-AT49F080T [SOIC44] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
I-AT49F080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49F080T [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49BV080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49BV080T [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49LV080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49LV080T [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49BV080 [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49BV080T [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49LV080 [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49LV080T [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49LW080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LW080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49LL080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
I-AT49LL080 [TSOP40] I-DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49F516 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT49F516 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT29C1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT29C1024 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT29LV1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT29LV1024 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49F1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT49F1025 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT49F1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F1024A [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49F1025 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LV1025 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT49LV1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV1024A [VSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49LV1024A [VSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
I-AT49BV2048A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49LV2048A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49BV2048A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49LV2048A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49F2048 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49F2048 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49F2048A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49F2048A [TSOP48] I-DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49BV4096A [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49LV4096A [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49BV4096A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49LV4096A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49F4096 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49F4096 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49F4096A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
I-AT49F4096A [TSOP48] I-DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49F004 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49F004T [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
I-AT49BV801 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49LV801 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49BV801T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49LV801T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49BV802A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT49BV802AT [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
I-AT89C51SND2C [CTBGA100] BGA-0601/0600 = BGA-Ezantsi-57 + BGA-Phezulu-94 iZIF
YF18C52
I-AT89C52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Iifayile ze-AT89C52-x5
I-AT89C52-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C52-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
IXWC2
I-AT89C55 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C55 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Iifayile ze-AT89C55-x5
I-AT89C55-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C55-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89C55WD
I-AT89C55WD [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C55WD [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Yixeles
I-AT89LS51 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LS51 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89LS51 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89LS51 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
IINKCUKACHA
I-AT89LS52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LS52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89LS52 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89LS52 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
IINKCUKACHA
I-AT89LS53 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LS53 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS53 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
IINKCUKACHA
I-AT89LS8252 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LS8252 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS8252 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
IINKCUKACHA
I-AT89LS8253 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LS8253 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89LS8253 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89LS8253 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
KWI089LV51
I-AT89LV51 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LV51 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Iifayile ze-AT89LV51-x5
I-AT89LV51-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LV51-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Ifayile
I-AT89LV52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LV52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Iifayile ze-AT89LV52-x5
I-AT89LV52-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LV52-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
IVEK3
I-AT89LV55 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89LV55 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
KWI589
I-AT89S51 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S51 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89S51 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S51 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
KWI089S52
I-AT89S52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89S52 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S52 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
YOXW53
I-AT89S53 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S53 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S53 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Iifayile ze-AT89S54-xM
I-AT89S54-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S54-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S54-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Iifayile ze-AT89S58-xM
I-AT89S58-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S58-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S58-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Iifayile ze-AT89S64-xM
I-AT89S64-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S64-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S64-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
KWI089S8252
I-AT89S8252 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S8252 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89S8252 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
AT89S8252 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT89S8253 ver. A-> G
I-AT89S8253 ver.A-> G [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89S8253 ver.A-> G [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89S8253 ver.A-> G [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
I-AT89S8253 ver.H->
I-AT89S8253 ver.H-> [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S8253 Ver.H-> [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT89S8253 ver.H-> [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S8253 ver.A-> G (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
AT89S8253 ver.H-> (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T87C5101
I-T87C5101 [SO24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-T87C5101 [SSOP24] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
I-T87C5101 [SO28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-T89C5115 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
I-T89C5115 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-T89C5115 [VQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
I-AT89C5115 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
I-AT89C5115 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-AT89C5115 [VQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
I-T89C5131 [MLF48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
I-T89C5131 [PLCC52] DIL40 / PLCC52 ZIF AWM-1
I-T89C5131 [SO28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Inkcazo: T89C5131 [VQFP64] 64QFS20 / 40D-ZL-T89C5131
Ingxenye #: T89C5131A-xL [PLCC52] DIL40 / PLCC52 ZIF AWM-1
I-T89C5131A-xL [SO28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Inkcazo: T89C5131A-xL [VQFP64] 64QFS20 / 40D-ZL-T89C5131
Ingxenye #: T89C5131A-xM [QFN32] PA5131-32QN; Iinkqubo zoLungelelwaniso
Ingxenye #: T89C5131A-xM [PLCC52] DIL40 / PLCC52 ZIF AWM-1
Inkcazo: T89C5131A-xM [VQFP64] 64QFS20 / 40D-ZL-T89C5131
Ingxenye #: T89C51AC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51AC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51AC2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Ingxenye #: T89C51CC01x-xM [CBGA64] PA51CC-BD; Iinkqubo zoLungelelwaniso
T89C51CC01x-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51CC01x-xM [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Ingxenye #: T89C51CC02x-xM [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
I-T89C51CC02x-xM [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
T89C51CC02x-xM [VQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
T89C51IB2-xM
T89C51IB2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51IB2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51IB2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51IC2-xM
T89C51IC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51IC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51IC2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51IC2-xL
Ingxenye #: T89C51IC2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51IC2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51IC2-xL (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT89C51IC2-xM
I-AT89C51IC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C51IC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C51IC2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT89C51IC2-xL
I-AT89C51IC2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT89C51IC2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C51IC2-xL (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51RB2-xM
T89C51RB2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RB2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RB2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51RB2-xL (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51RC2-xM
Ingxenye #: T89C51RC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RC2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51RC2-xL
Ingxenye #: T89C51RC2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RC2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RC2-xL (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-89C51RD2-xM
I-89C51RD2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-89C51RD2-xM [PLCC68] IDIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
I-89C51RD2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-89C51RD2-xM [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
89C51RD2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-89C51RD2-xL
I-89C51RD2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-89C51RD2-xL [PLCC68] IDIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
I-89C51RD2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-89C51RD2-xL [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
89C51RD2-xL (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51RD2-xM
Ingxenye #: T89C51RD2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Ingxenye #: T89C51RD2-xM [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Ingxenye #: T89C51RD2-xM [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xM (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
T89C51RD2-xL
Ingxenye #: T89C51RD2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Ingxenye #: T89C51RD2-xL [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RD2-xL [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xL (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Ingxenye #: T89C51SND1 [TQFP80] DIL40 / TQFP80-1 ZIF AWM-1
I-T89C51SND1C [CBGA81] PA51SND1-BD; Iinkqubo zoLungelelwaniso
Ingxenye #: T89C51SND1C [TQFP80] DIL40 / TQFP80-1 ZIF AWM-1
T89F64-M
T89F64-M [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Inkcazo: T89F64-M [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89F64-M [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89F64-M [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
T89F64-L
Inkcazo: T89F64-L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Ingxenye #: T89F64-L [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89F64-L [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89F64-L [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
TS87C51RA2
I-TS87C51RA2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C51RA2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C51RB2
I-TS87C51RB2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C51RB2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C51RC2
I-TS87C51RC2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C51RC2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C51RD2
I-TS87C51RD2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C51RD2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C52X2
I-TS87C52X2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C52X2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-TS87C52X2 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-3 ZIF
TS87C54X2
I-TS87C54X2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C54X2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C58X2
I-TS87C58X2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-TS87C58X2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TSC87251G2D
TSC87251G2D [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TSC87251G2D [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Ifayile: AT87251G2D
I-AT87251G2D [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
I-AT87251G2D [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
I-AT91SAM7S32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
I-AT91SAM7S321 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7S64 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7S128 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7S256 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7S512 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7S32 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
I-AT91SAM7S321 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
I-AT91SAM7S64 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
I-AT91SAM7S128 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
I-AT91SAM7S256 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
I-AT91SAM7S512 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
I-AT91SAM7X128 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7X256 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7X512 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7XC128 [LQFP100] I-DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7XC256 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7XC512 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7SE32 [LQFP128] DIL48 / QFP128 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7SE256 [LQFP128] I-DIL48 / QFP128 ZIF ARM-1
I-AT91SAM7SE512 [LQFP128] I-DIL48 / QFP128 ZIF ARM-1
Ikhona evenkileni: 15782
AT32UC3A0128 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Ikhona evenkileni: 15784
AT32UC3A0256 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Ikhona evenkileni: 15784
AT32UC3A0512 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT32UC3A1128 [TQFP100] DIL48 / TQFP100 ZIF AVR32-1
AT32UC3A1128 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT32UC3A1256 [TQFP100] DIL48 / TQFP100 ZIF AVR32-1
AT32UC3A1256 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT32UC3A1512 [TQFP100] DIL48 / TQFP100 ZIF AVR32-1
AT32UC3A1512 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90CAN32 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
I-AT90CAN32 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90CAN32 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
AT90CAN32 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90CAN64 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
I-AT90CAN64 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90CAN64 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
AT90CAN64 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90CAN128 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
I-AT90CAN128 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90CAN128 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
AT90CAN128 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB82 [MLF32] DIL32 / MLF32-1 ZIF-CS
I-AT90USB82 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB162 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
I-AT90USB162 [MLF32] DIL32 / MLF32-1 ZIF-CS
I-AT90USB162 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB646 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
I-AT90USB646 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB646 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB647 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
I-AT90USB647 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
I-AT90USB647 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB647 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90USB1286 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
I-AT90USB1286 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
AT90USB1286 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Ikhona evenkileni: 13782
Ikhona evenkileni: 58784
I-AT90USB1287 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
AT90USB1287 (ISP-JTAG) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Yitshintshiwe
I-AT90S1200 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
I-AT90S1200 [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
Yitshintshiwe
I-AT90S1200A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
Ikhompyutha ye-AT90S1200A [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
AT90S1200 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
YOLEO
I-AT90S2313 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
I-AT90S2313 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Iintshukumo
I-AT90LS2323 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
I-AT90LS2323 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Yitshitshiswa
I-AT90S2323 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
AT90S2323 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
Iintshukumo
I-AT90LS2333 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90LS2333 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
Yitshitshiswa
AT90S2333 (ISP) Qaphela: ngesidibanisi se-ISP
I-AT90S2333 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
YOLELE
I-AT90LS2343 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
Yixele2